Viborg Taekwondo Klubs ordinære generalforsamling blev afholdt mandag d. 22/4-2024. Vi takker alle medlemmer, der deltog i mødet.

Der er send et link til referatet ud til alle medlemmer.

Vi vil også gerne annoncere sammensætningen af den nye bestyrelse:

Formand: Rikke Malling
Næstformand: Karsten Houmøller
Kasserer: Henrik Skøtt
Bestyrelsesmedlem: Aya Sofie Hochland Andersen
Bestyrelsesmedlem: Kristian Skriver
Suppleant: Hans Peter Laustsen
Suppleant: Daniel Jensen
Revisor: Kasper Ivanhoe Terkelsen

Vi ser frem til et spændende år med jer alle.